Υποστήριξη Οπτικοακουστικών Συστημάτων

Οικιακές και Επαγγελματικές Λύσεις Εικόνας και Ήχου

  • Μελέτη χώρου 
  • Εγκατάσταση οπτικοακουστικών συστημάτων
  • Συντήρηση εγκαταστάσεων 
  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη συναυλιών και εκδηλώσεων