Υποστήριξη Εγκαταστάσεων Υποδομής

Ολοκληρωμένες  υπηρεσίες υποστήριξης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και δομημένης καλωδίωσης από πιστοποιημένους Ηλεκτρολόγους με πολυετή hands on εμπειρία .