Υποστήριξη Δορυφορικών και Ασύρματων Υπηρεσιών

Δορυφορικές και Ασύρματες λύσεις από πιστοποιημένους Ραδιοηλεκτρολόγους και Μηχανικούς Τηλεπικοινωνιών:

  • Μελέτη χώρου και εγκατάσταση δορυφορικών και επίγειων Συστημάτων από Αδειούχους Ραδιοηλεκτρολόγους με πολυετή εμπειρία.
  • Εγκατάσταση–παραμετροποίηση δορυφορικού και επίγειου εξοπλισμού.
  • Εγκατάσταση και υποστήριξη κινητών και σταθερών κατόπτρων.
  • Ολοκληρωμένες ασύρματες λύσεις για επαγγελματικούς χώρους.
  • Ειδικές ολοκληρωμένες λύσεις για ξενοδοχεία.
  • Ειδικές ολοκληρωμένες λύσεις για μετάδοση ψηφιακού σήματος σε περιοχές με δυσκολία λήψης.