Υπηρεσίες Εγκατάστασης & Αναβάθμισης Συστημάτων Ασφαλείας

  • Μελέτη χώρου και εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ασφαλείας πολλαπλών δυνατοτήτων.
  • Συντήρηση και αναβάθμιση συστημάτων ασφαλείας.
  • Εγκατάσταση ip & CC καμερών. 
  • Δυνατότητα υποστήριξης χώρων υψηλού ενδιαφέροντος με ειδικά σχεδιασμένες ολοκληρωμένες λύσεις.