Δίκτυο Συνεργατών

Δίκτυο Συνεργατών

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την Satpraxis, δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

H Satpraxis προσφέρει μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και εξαιρετικά προσόντα.

Η εκπαίδευση και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την εταιρεία, ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων και να δημιουργήσει ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά ένα δίκτυο συνεργατών με πολυετή φυσική παρουσία σε όλο τον Ελληνικό χώρο και με προϋπηρεσία σε όλα τα μεγάλα έργα ανάπτυξης στην Ελλάδα.