Δίκτυο Συνεργατών

Δίκτυο Συνεργατών

Ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί στοιχείο καθοριστικής σημασίας για την Satpraxis , δεδομένου ότι η εκπλήρωση των στόχων και επιδιώξεών της έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στην ύπαρξη εξειδικευμένου και έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού.

H Satpraxis προσφέρει μια σταδιοδρομία γεμάτη προκλήσεις για άτομα με υψηλούς επαγγελματικούς στόχους και εξαιρετικά προσόντα.

Η εκπαίδευση και η συνεχής εξέλιξη αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την εταιρία ώστε να αποτελέσει τον πυρήνα των τεχνολογικών εξελίξεων και να δημιουργήσει ανοδικούς ρυθμούς ανάπτυξης .

Για το λόγο αυτό έχει σχεδιαστεί ειδικά ένα δίκτυο συνεργατών με πολυετή φυσική παρουσία σε όλο των Ελληνικό χώρο και με προϋπηρεσία σε όλα τα μεγάλα έργα ανάπτυξης στην Ελλάδα .